Skjema for måleravlesning.

Måleravlesning
Jeg har lest

DBF-002 Hovedinstruks rev.18 15.3.2023
Det faktureres etterskuddsvis av medgått strømforbruk.
Pris ihht fakturert pris fra DBF sin strømleverandør. Strømmåler skal til enhver tid være tilkoblet og medlemmer av El.komitè har rett til enhver tid og kontrollere at måler brukes.