Søknadskjema for strøm.

Søknadskjema for strøm
Det søkes om være tilkoblet strøm for
Jeg har lest

DBF-002 Hovedinstruks rev.17 21.3.2022
Det faktureres etterskuddsvis av medgått strømforbruk. Prisen på strøm er kr.1.50,- pr. kWh. Strømmåler skal til enhver tid være tilkoblet og medlemmer av El.komitè har rett til enhver tid og kontrollere at måler brukes.