Søknadskjema medlemskap

Medlemmer tas inn i mars og desember
Om medlemskap i Døvik Båtforening rev 1

Søknadskjema om medlemskap i båtforeningen for 2024. Søknadsfrist 1.3.2024.

Søknadskjema medlemskap
Jeg har lest:
Jeg har lest:
Faktura på e-post