Søknadskjema båtplass

Søknadskjema om båtplass i båtforeningen for 2024. Søknadsfrist 1.3.2024.
Priser finnes i hoved instruksen under dokumenter.

Søknadskjema for båtplass
Båt størrelse (flere kan velges)
Jeg ønsker å:
Medlem i Døvik båtforening