Søknadskjema båtplass

Søknadskjema om båtplass i båtforeningen for 2023. Søknadsfrist 1.3.2023.
Priser finnes i hoved instruksen under dokumenter.

Søknadskjema for båtplass
Båt størrelse (flere kan velges)
Jeg ønsker å:
Medlem i Døvik båtforening