Fellesuttak 2025 flyttes

Uke 16 2025, som normalt er uka for fellesuttak, så faller Lørdagen på påskeaften.
Dermed flyttes fellesuttak 2025 fra Lørdag 19 April til uka etter, Lørdag 26 April (uke 17).