Informasjon fra bryggekomiteen

Gangbanen ut til trebryggen er lagt ut.
Vannet på hytteveggen er koblet til.
Om ikke været endrer seg – blir kaldere – så planlegger vi å koble til resten av vannpostene i løpet av påske dagene.