Nye vedtekter

Der er lagt ut nye revisjoner av vedtekter (DBF-001 ) og hovedinstruks (DBF-002)med de endringene som ble vedtatt på årsmøtet. Finnes under dokumenter.