Nye vedtekter

Der er lagt ut nye revisjoner av vedtekter (DBF-001 ) og hovedinstruks (DBF-002)med de endringene som ble vedtatt på årsmøtet. Finnes under dokumenter.

Æresmedlemmer i DBF

bilde
Her er DBFs fire æresmedlemmer samlet på årsmøte 2013 etter utnevnelse og tildeling av foreningens «Gyldne Krus» for ekstraordinær innsats. Jan Eliassen og Leif Knutsen ble utnevnt på årsmøte 2012, Kjell Andreassen og Kjell B. Skaate ble utnevnt i år. Alle fikk tildelt foreningens nye æresbevisning, kruset med foreningens fine gamle logo og æresmedlemtittelen i gull.

Tekst:Per Martin   Foto:Stian