Opptak tilleggsinformasjon

I år blir det kun opptak lørdag 26,09,15. Kl 08:00.
Krana vil stå på vestre og løfte båter på plass fra rad 3 og ned til rad 8.
Krana vil også løfte båter på østre side, rad 13, 14 og 15 (så langt den når).
På østre vil vi bruke kranbil. Vi begynner med rad 10 og jobber oss nedover mot vannet.

Liste over tildelte rader/plasser vil henge på tavla på hytta fra og med mandag 24 august.

Husk å merke av stroppepunktene på båten hvis det ikke er gjort.

Tidligere uttak våren 2016

Det er noen som har ytret ønske om å ta ut båtene sine før fellesuttaket våren 2016. De som måtte ønske dette sender en mail til leder for ut og opptakskommiteen innen 12 september.
Uttaket blir da lørdag 16 april. Påmelding blir bindende.
Hvor mye det vil koste pr båt avhenger av hvor mange som vil bli med.

Båttilhengere.

Alle båttilhengere som ikke skal brukes til vinteropplag skal være fjernet senest 19 august.

Hilsen
Ut og Opptakskommiteen.

Båtopptak

26.09.15 Det skal være opptak med mobilkran og bil, alt på én dag.
Foreløpige liste henges opp slik at medlemmene kan se om de er med og
hvor de skal ligge. Endelig liste henges opp uka før opptaket.
Morten sender ut info om at de som vil tidlig ut må gi beskjed til komitéen slik at disse tas opp i riktig tid og plasseres gunstig for tidlig utsetting.
Tilhengerne fjernes før dugnaden. Senest 19.09.15. Neste år må det søkes om
hengerplass.
Kranringen har en prosedyre hvor det forlanges effektivitet, (stroppefester, merking),
sikkerhet med signalmann + vest og hjelmer til alle som deltar pr båt.
Forventninger til DBF er formalisert i en sikker-jobb-analyse samt et skriv alle i komitéen må sette seg inn i og formidle til båteierne som skal delta på mobilkranløftene. Morten skriver ut prosedyrene. Dette deles ut til alle med
båt land og må leses nøye

Høst dugnad

Her kommer en start på listene over hva som kan gjøres på dugnaden:
Bryggekomitéen:
Sveiser til gjestebrygga bestilles;
Servicebygget: Det organiseres rydding på baksiden. Dekka på brygga males med rød vannbasert maling.
Tilførselsvannledningen til bryggene henges opp. Stålwire til jolleplassene henges opp.
Utliggere byttes om de er dårlige. To og to går sammen og skifter disse ut etter hvert og lager
nye lemmer i etterkant.
Hyttekomitéen:
Servicebyggets bakvegg må vaskes ned etter at det ryddes der først. Tunge ting flyttes tilbake etter at bakveggen er malt i samarbeid med bryggekomitéen.
Tomtekomitéen:
Flaggstanga ved slippen er stygg og skal males på dugnaden. Generell rydding og kutting av litt buskas rundt om. Sprøyting/luking i grusen. Gjerdet som er skadet av brøyting bør repareres.
Det bør legges på grus foran slippen for å hindre dannelse av vanndammer her.
Mudring.
Dykker til kartlegging av moringer innenfor 2-er brygga. Mudring og tauer merkes
med bøyer der vi skal mudre.