Båtopptak Lørdag

Lørdag 24.09.16 er det felles båtopptak i havna.
Alle hengere må fjernes fra plassen øst hele området, og vest for bekken nedenfor øvre platå.
Henstiller til at dette gjøres senest torsdag 22.09 innen kl.17.00.
Biler må ikke parkeres på opplagsområdene under opptaket!

Styret DBF.

Forslag til ny forskrift som regulerer fartsbegrensninger

Forslag til ny forskrift som regulerer fartsbegrensninger i Skien, Porsgrunn og Bamble kommuners sjøområder.

Høringsfrist 1. november 2016.06.16

16-00073-1 Høring – forslag til ny forskrift som regulerer fartsbegrensninger i Skien, Pors 207776_3_0

16-00073-2 FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNE, (TEL 207778_2_0

16-00073-4 Oversikt fartsgrenser Høring.pptx 207886_1_0.PPTX [Skrivebeskyttet]

16-00073-5 Høringsliste fartsforskrifter 2016.doc 207888_2_0