Søknadskjema båtplass

Søknadskjema om båtplass i båtforeningen for 2022. Søknadsfrist 1.3.2022.

* Indikator for obligatorisk felt
Båtkort skal fremlegges før det tildeles båtplass.
Det kan krysses av for flere alternativer


Priser finnes i hovedinstruksen under dokumenter.