Søknadskjema båtplass

Søknadskjema båtplass for medlemmer i båtforeningen. Søknadsfrist 1.3.2017. .

* Indikator for obligatorisk felt
Båtkort skal fremlegges før det tildeles båtplass.
Det kan krysses av for flere alternativer


Priser finnes i hovedinstruksen under dokumenter.