Opptak tilleggsinformasjon

I år blir det kun opptak lørdag 26,09,15. Kl 08:00.
Krana vil stå på vestre og løfte båter på plass fra rad 3 og ned til rad 8.
Krana vil også løfte båter på østre side, rad 13, 14 og 15 (så langt den når).
På østre vil vi bruke kranbil. Vi begynner med rad 10 og jobber oss nedover mot vannet.

Liste over tildelte rader/plasser vil henge på tavla på hytta fra og med mandag 24 august.

Husk å merke av stroppepunktene på båten hvis det ikke er gjort.

Tidligere uttak våren 2016

Det er noen som har ytret ønske om å ta ut båtene sine før fellesuttaket våren 2016. De som måtte ønske dette sender en mail til leder for ut og opptakskommiteen innen 12 september.
Uttaket blir da lørdag 16 april. Påmelding blir bindende.
Hvor mye det vil koste pr båt avhenger av hvor mange som vil bli med.

Båttilhengere.

Alle båttilhengere som ikke skal brukes til vinteropplag skal være fjernet senest 19 august.

Hilsen
Ut og Opptakskommiteen.