Dugnad og opptak

DUGNAD: 5.9.2022 kl. 1700  –  FELLESOPPTAK 17.9.2022 kl 0800   –   FAKTURA for fellesopptak vil bli sendt ut denne uka.   Møt opp til dugnad i rett tøy med rive, spade, og noe å klippe busker med.  Fellesopptak: de som er lengst opp starter først, vær tidlig på plass.  Jan

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019: Berammet til 13.3.2019 kl. 1830 Laugstol Vallermyrene.
VEDTEKTSAKER til behandling må være styret i hende før 1.2.2019
Andre saker til behandling må være styre i hende før 25.2. 2019.
Kontigent sendes ut + – 12.2.2019 HUSK betalingsfrist 1.3.2019
Beretning sendes ut 6.3.2019

Uttak 2019 Lørdag 27.4.2019 kl. 0800
DUGNAD VÅR 13.5.2019 kl. 1700
DUGNAD HØST 02.9.2019 kl. 1700
Opptak 2019 Lørdag 14.9.2019 kl. 0800

Jan